گروه قنبری

گروه قنبری

گروه قنبری مصالح مصالح پایه مصالح نوین

سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸         01154611240
اخبار
۲۵ / ۹ / ۱۳۹۷
 
مصالح پایه شامل کلیه مصالح ساختمانی که در مرحله سفت کاری ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد

۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷