تیرچه

گروه قنبری

تیرچه

تیرچه بتنی چیست ؟

عضو پیش ساختهای است متشکل از بتن و آرماتورهای فولادی که با قرارگیری بلوکها ما بین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده ، مقطع مرکب تی شکل مناسبی را تشکیل میدهند . تیرچه ها در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچهپیش تنیده تولید میشوند.

بسته به نوع و میزان بار زنده وارد بر سقف ، دهانه و فواصل تیرچه ها ، ابعاد تیرچه متفاوت میباشد . حداقل ضخامت بتن تیرچه 40 میلیمتر وحداقل عرض آن 100 میلیمتر است . میلگردهای کششی و فشاری اصلی ، آجدار و حداقل قطر آنها 8 میلیمتر ؛ میلگردهای مهاری از نوع ساده و حداقل قطر آنها 6 میلیمتر خواهد بود .

پیش از حصول مقاومت بتن ریخته شده وزن بلوکها و بتن ، توسط تکیه گاه های موقت ( شمع بندی ) تحمل میشود و پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده ، تیرهای T شکل بتنی  به هم چسبیده و مجاور هم ، لنگر خمشی حاصل از بارهای قائم سقف را تحمل کرده و به تیرهای اصلی یا تکیه گاه ها منتقل میکنند.

تیرچه ها در سه مرحله تحت بارگذاری قررار میگیرند :

 1. مرحله اول : تیرچه در مرحل حمل و نقل ، بار ناشی از وزن خود را تحمل میکند.
 2. مرحله دوم : تیرچه در زمان اجرای سقف و به تنهایی ، بار مرده ناشی از اجزای سقف ( وزن تیرچه ، بلوک و بتن پوششی درجا ) و همچنین بارهای حین اجرا را بین تکیه گاه های موقت ( شمع بندی ها ) تحمل میکند . این مرحله تا قبل از حصول مقاومت بتن ریخته شده میباشد.
 3. مرحله سوم : این مرحله در تیرچه ، پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده فرا میرسد . در این مرحله ، تکیه گاه های موقت برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع بارهای مرده و زنده در هنگام بهره برداری را تحمل میکند.

انواع تیرچه

 • تیرچه بتنی
 • تیرچه پیش ساخته خرپایی
 • تیرچه پیش ساخته پیش تنیده
 • تیرچه های با قالب سفالی ( تیرچه فوندوله دار )
 • تیرچه های فلزی با جان باز ( تیرچه کرومیت )تیرچه

تیرچه بتنی چیست ؟

عضو پیش ساختهای است متشکل از بتن و آرماتورهای فولادی که با قرارگیری بلوکها ما بین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده ، مقطع مرکب تی شکل مناسبی را تشکیل میدهند . تیرچه ها در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچهپیش تنیده تولید میشوند.

بسته به نوع و میزان بار زنده وارد بر سقف ، دهانه و فواصل تیرچه ها ، ابعاد تیرچه متفاوت میباشد . حداقل ضخامت بتن تیرچه 40 میلیمتر وحداقل عرض آن 100 میلیمتر است . میلگردهای کششی و فشاری اصلی ، آجدار و حداقل قطر آنها 8 میلیمتر ؛ میلگردهای مهاری از نوع ساده و حداقل قطر آنها 6 میلیمتر خواهد بود .

پیش از حصول مقاومت بتن ریخته شده وزن بلوکها و بتن ، توسط تکیه گاه های موقت ( شمع بندی ) تحمل میشود و پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده ، تیرهای T شکل بتنی  به هم چسبیده و مجاور هم ، لنگر خمشی حاصل از بارهای قائم سقف را تحمل کرده و به تیرهای اصلی یا تکیه گاه ها منتقل میکنند.

تیرچه ها در سه مرحله تحت بارگذاری قررار میگیرند :

 1. مرحله اول : تیرچه در مرحل حمل و نقل ، بار ناشی از وزن خود را تحمل میکند.
 2. مرحله دوم : تیرچه در زمان اجرای سقف و به تنهایی ، بار مرده ناشی از اجزای سقف ( وزن تیرچه ، بلوک و بتن پوششی درجا ) و همچنین بارهای حین اجرا را بین تکیه گاه های موقت ( شمع بندی ها ) تحمل میکند . این مرحله تا قبل از حصول مقاومت بتن ریخته شده میباشد.
 3. مرحله سوم : این مرحله در تیرچه ، پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده فرا میرسد . در این مرحله ، تکیه گاه های موقت برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع بارهای مرده و زنده در هنگام بهره برداری را تحمل میکند.

انواع تیرچه

 • تیرچه بتنی
 • تیرچه پیش ساخته خرپایی
 • تیرچه پیش ساخته پیش تنیده
 • تیرچه های با قالب سفالی ( تیرچه فوندوله دار )
 • تیرچه های فلزی با جان باز ( تیرچه کرومیت )کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای گروه ساختمانی مهندس قنبری محفوظ می باشد
طراحی سایت - هاستینگ - توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 12.2
دسترسی سریع
phone Logo
WhatsApp Logo