چسب بتن

گروه قنبری

یکی از افزودنی های پر اهمیت صنعت بتن ، چسب بتن  است . از جمله مصارف چسب بتن میتوان به ترمیم بتن ، آب بندی ، ترمییم بافت های قدیمی ، افزایش مقاومت و جلوگیری از ترک وافزایش خواص شیمیایی و مکانیکی بتن و ... اشاره کرد .

چسب های بتن به دو دسته اپوکسی و لاتکس ( پلیمری ) قابل تقسیم هستند . همه ی چسب ها یا شامل پلیمر هستند یا هنگام  واکنش شیمیایی حاصل میشوند . پلیمرها موجب چسبندگی چسب ها میشوند.

کاربرد

ترمیم بتن فرسوده ، آب بندی ، افزایش خاصیت چسبندگی ، جلوگیری از ایجاد ترک در بتن ، اتصال میلگرد به بتن ، افزایش مقاومت مکانیکییکی از افزودنی های پر اهمیت صنعت بتن ، چسب بتن  است . از جمله مصارف چسب بتن میتوان به ترمیم بتن ، آب بندی ، ترمییم بافت های قدیمی ، افزایش مقاومت و جلوگیری از ترک وافزایش خواص شیمیایی و مکانیکی بتن و ... اشاره کرد .

چسب های بتن به دو دسته اپوکسی و لاتکس ( پلیمری ) قابل تقسیم هستند . همه ی چسب ها یا شامل پلیمر هستند یا هنگام  واکنش شیمیایی حاصل میشوند . پلیمرها موجب چسبندگی چسب ها میشوند.

کاربرد

ترمیم بتن فرسوده ، آب بندی ، افزایش خاصیت چسبندگی ، جلوگیری از ایجاد ترک در بتن ، اتصال میلگرد به بتن ، افزایش مقاومت مکانیکیکلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای گروه ساختمانی مهندس قنبری محفوظ می باشد
طراحی سایت - هاستینگ - توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 12.2
دسترسی سریع
phone Logo
WhatsApp Logo