معرفی نیروی کار

گروه ساختمانی,مهندس قنبری,نیروی کار,سلمانشهر,معرفی نیروی کار ساختمان

گروه ساختمانی مهندس قنبری-نیروی کار ساختمان سلمانشهر -تأمین نیروی کار-معرفی نیروی کار ساختمان

سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸         01154611240

مجموعه گروه ساختمانی مهندس قنبری پس از چند سال تلاش و کسب تجربه در زمینه اجراء و با شناخت نیروهای کار بخش ساختمان سلمانشهر (، استاد کاران - کارگران )  آمادگی مشاوره ومعرفی نیروی کار را دارد.


دیدگاه خود را بیان کنید