فلزات

گروه قنبری

گروه قنبری مصالح مصالح پایه مصالح نوین

فروشگاه آنلاینتامینمصالح معمار

رابیتس 900 گرم

کد : R 01000 واحد : برگ

رابیتس 1000 گرم

کد : 087658 واحد : برگ

سیم مفتول 1.5

کد : SIM 7000 واحد :

سیم مفتول قالب بندی

کد : SIM 7001 واحد :

سیم مفتول رابیتس بندی

کد : SIM 7002 واحد :

توری مرغی

کد : T 070 واحد :

phone Logo
WhatsApp Logo
دسترسی سریع