آجر سفال و آجر سفال فوم دار

گروه قنبری

گروه قنبری مصالح مصالح پایه مصالح نوین

فروشگاه آنلاینتامینمصالح معمار

تیغه 20 * 20 * 8

کد : sofal 070 واحد :

تیغه 20*20*10

کد : sofal 070 واحد :

تیغه عایق دار 25*20*10

کد : sofal 090 واحد :

تیغه 20*20*13

کد : sofal 060 واحد :

تیغه عایق دار 20 * 20 * 10

کد : sofal 011 واحد :

تیغه عایق دار 20*20*15

کد : sofal 080 واحد :

تیغه عایق دار 20*20*20

کد : sofal 050 واحد :

تیغه 25*20*10

کد : sofal 030 واحد :

تیغه 40*20*13

کد : sofal 020 واحد :

تیغه 20*20*15

کد : sofal 040 واحد :

تیغه 20*20*20

کد : sofal 010 واحد :

phone Logo
WhatsApp Logo
دسترسی سریع