بلوک سبک ، سنگین و فوم دار

گروه قنبری

گروه قنبری مصالح مصالح پایه مصالح نوین

فروشگاه آنلاینتامینمصالح معمار

بلوک سنگین

کد : 100001 واحد : قالب

دیواری 3 جداره لیکا

کد : 1602 واحد :

تیغه ای لیکا

کد : 1611 واحد :

تیغه ای معدنی

کد : 1624 واحد :

phone Logo
WhatsApp Logo
دسترسی سریع